2022 Winter Classic AM 12-Jun-2022

Group 6 - Utility Group

Mrs Pamela Brown (QLD)

Akita

Neuter Bitch
1 Entry
Neuter Challenge Bitch

Challenge

Neuter

# 468

Best Neuter of breed

Best of Breed

Bitch

# 468

Class Run Off Results

Neuter

Bitch

# 468

Boxer

Junior Dog
1 Entry
Open Dog
1 Entry
Challenge Dog

Challenge

Open

# 474

Reserve

Junior

# 473

Baby Puppy Bitch
1 Entry
Minor Puppy Bitch
1 Entry
Puppy Bitch
1 Entry
Junior Bitch
1 Entry
Intermediate Bitch
1 Entry
Challenge Bitch

Challenge

Intermediate

# 479

Reserve

Puppy

# 477

Best of breed

Best of Breed

Dog

# 474

Runner Up

Bitch

# 479

Class Run Off Results

Baby Puppy

Bitch

# 475

Minor Puppy

Bitch

# 476

Puppy

Bitch

# 477

Junior

Dog

# 473

Intermediate

Bitch

# 479

Open

Dog

# 474

Neuter Bitch
2 Entries
Neuter Challenge Bitch

Challenge

Neuter

# 481

Reserve

Neuter

# 480

Best Neuter of breed

Best of Breed

Bitch

# 481

Runner Up

Bitch

# 480

Class Run Off Results

Neuter

Bitch

# 481

Bullmastiff

Open Dog
1 Entry
Challenge Dog

Challenge

Open

# 482

Australian Bred Bitch
1 Entry
Challenge Bitch

Challenge

Australian Bred

# 483

Best of breed

Best of Breed

Bitch

# 483

Runner Up

Dog

# 482

Class Run Off Results

Australian Bred

Bitch

# 483

Open

Dog

# 482

Cane Corso

Baby Puppy Dog
1 Entry
Minor Puppy Dog
2 Entries
Australian Bred Dog
1 Entry
Challenge Dog

Challenge

Australian Bred

# 487

Reserve

Minor Puppy

# 485

Junior Bitch
1 Entry
Intermediate Bitch
1 Entry
Challenge Bitch

Challenge

Junior

# 488

Reserve

Intermediate

# 489

Best of breed

Best of Breed

Bitch

# 488

Runner Up

Bitch

# 489

Class Run Off Results

Baby Puppy

Dog

# 484

Minor Puppy

Dog

# 485

Junior

Bitch

# 488

Intermediate

Bitch

# 489

Australian Bred

Dog

# 487

Dobermann

Junior Dog
1 Entry
Open Dog
1 Entry
Challenge Dog

Challenge

Open

# 491

Puppy Bitch
1 Entry
Intermediate Bitch
1 Entry
Australian Bred Bitch
1 Entry
Challenge Bitch

Challenge

Intermediate

# 496

Reserve

Australian Bred

# 497

Best of breed

Best of Breed

Dog

# 491

Runner Up

Bitch

# 496

Class Run Off Results

Puppy

Bitch

# 494

Intermediate

Bitch

# 496

Australian Bred

Bitch

# 497

Open

Dog

# 491

Neuter Bitch
1 Entry
Neuter Challenge Bitch

Challenge

Neuter

# 499

Best Neuter of breed

Best of Breed

Bitch

# 499

Class Run Off Results

Neuter

Bitch

# 499

German Pinscher

Baby Puppy Dog
1 Entry
Baby Puppy Bitch
1 Entry
Junior Bitch
1 Entry
Challenge Bitch

Challenge

Junior

# 503

Best of breed

Best of Breed

Bitch

# 503

Class Run Off Results

Baby Puppy

Dog

# 500

Junior

Bitch

# 503

Newfoundland

Open Dog
1 Entry
Challenge Dog

Challenge

Open

# 504

Minor Puppy Bitch
2 Entries
Challenge Bitch

Challenge

Minor Puppy

# 505

Best of breed

Best of Breed

Dog

# 504

Runner Up

Bitch

# 505

Class Run Off Results

Minor Puppy

Bitch

# 505

Open

Dog

# 504

Neuter Bitch
1 Entry
Neuter Challenge Bitch

Challenge

Neuter

# 507

Best Neuter of breed

Best of Breed

Bitch

# 507

Class Run Off Results

Neuter

Bitch

# 507

Rottweiler

Open Dog
2 Entries
Challenge Dog

Challenge

Open

# 510

Reserve

Open

# 511

Best of breed

Best of Breed

Dog

# 510

Runner Up

Dog

# 511

Class Run Off Results

Open

Dog

# 510

Samoyed

Baby Puppy Dog
1 Entry
Minor Puppy Dog
1 Entry
Junior Dog
2 Entries
Open Dog
1 Entry
Challenge Dog

Challenge

Open

# 517

Reserve

Junior

# 515

Baby Puppy Bitch
2 Entries
Puppy Bitch
1 Entry
Intermediate Bitch
1 Entry
Open Bitch
1 Entry
Challenge Bitch

Challenge

Puppy

# 520

Reserve

Intermediate

# 521

Best of breed

Best of Breed

Bitch

# 520

Runner Up

Dog

# 517

Class Run Off Results

Baby Puppy

Bitch

# 518

Minor Puppy

Dog

# 513

Puppy

Bitch

# 520

Junior

Dog

# 515

Intermediate

Bitch

# 521

Open

Dog

# 517

Neuter Bitch
1 Entry
Neuter Challenge Bitch

Challenge

Neuter

# 523

Best Neuter of breed

Best of Breed

Bitch

# 523

Class Run Off Results

Neuter

Bitch

# 523

Schnauzer

Australian Bred Bitch
1 Entry
Challenge Bitch

Challenge

Australian Bred

# 524

Best of breed

Best of Breed

Bitch

# 524

Class Run Off Results

Australian Bred

Bitch

# 524

Schnauzer (Miniature)

Australian Bred Dog
1 Entry
Open Dog
1 Entry
Challenge Dog

Challenge

Open

# 526

Junior Bitch
2 Entries
Intermediate Bitch
3 Entries
Challenge Bitch

Challenge

Intermediate

# 530

Reserve

Junior

# 528

Best of breed

Best of Breed

Bitch

# 530

Runner Up

Dog

# 526

Class Run Off Results

Junior

Bitch

# 528

Intermediate

Bitch

# 530

Open

Dog

# 526

Shiba Inu

Baby Puppy Dog
1 Entry
Class Run Off Results

Baby Puppy

Dog

# 533

Siberian Husky

Baby Puppy Dog
2 Entries
Junior Dog
1 Entry
Australian Bred Dog
1 Entry
Challenge Dog

Challenge

Australian Bred

# 544

Reserve

Junior

# 542

Baby Puppy Bitch
1 Entry
Open Bitch
1 Entry
Challenge Bitch

Challenge

Open

# 549

Best of breed

Best of Breed

Dog

# 544

Runner Up

Dog

# 542

Class Run Off Results

Baby Puppy

Dog

# 539

Junior

Dog

# 542

Australian Bred

Dog

# 544

Open

Bitch

# 549

St. Bernard

Junior Bitch
1 Entry
Challenge Bitch

Challenge

Junior

# 552

Best of breed

Best of Breed

Bitch

# 552

Class Run Off Results

Junior

Bitch

# 552

Tibetan Mastiff

Australian Bred Bitch
1 Entry
Open Bitch
1 Entry
Challenge Bitch

Challenge

Australian Bred

# 554

Reserve

Open

# 553

Best of breed

Best of Breed

Bitch

# 554

Runner Up

Bitch

# 553

Class Run Off Results

Australian Bred

Bitch

# 554

Open

Bitch

# 553